Sezóna 2022

Plný podíl – 9 600 korun (24 týdnů)

Poloviční podíl – 4 800 korun (12 týdnů)

Za co platím?

Z vybraných peněz je zaplacena práce zahradníka a náklady na provoz zahrady v souladu s ekologickými postupy. Zeleninové bedýnky k vyzvednutí v odběrových dnech během celé sezóny. Odběrové dny jsou stanovené na úterý a čtvrtek.

Pravidla podílníka

Odběr

  • Bedýnku si budu vyzvedávat v domluvený čas.
  • Pokud si bedýnku nemohu vyzvednout, někoho pověřím.
  • Rozumím, že nevyzvednutá bedýnka propadá bez náhrady.

Platba

  • Svůj podíl zaplatím včas.
  • Pokud je pro mě celá částka příliš vysoká, domluvím se na splátkách.

Sezóna

  •   Beru na vědomí, že v průběhu sezony je váha bedýnek proměnlivá.
  •   Počítám s riziky pěstování (výkyvy počasí, škůdci atd.), které mohou mít vliv na vzhled úrody.
  •   Dávám farmáři zpětnou vazbu a nebojím se zeptat.

Chceš-li se stát naším podílníkem, domluv se s námi na osobním setkání, kde se vzájemně poznáme a vysvětlíme si, jak to u nás na zahradě funguje.